ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ການ​ຈ້າງ​ງານ​ສໍາ​ລັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຖື​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຂໍ້​ມູນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແມ່ນ​ເອື້ອ​ອໍາ​ນວຍ​ໃຫ້​ທີ່​ສຸດ​ກັບ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຍັງ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ. ລະ​ບົບ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ຄວາມ​ຈໍາ​ເປັນ​ໃນ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ສໍາ​ລັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ທີ່​ຈະ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ໃນ​ໂລກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄຫມ​ແລະ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຂອງ​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບ InfoSec ມີ​​​ຄວາມ​ຈໍາ​ເປັນ​ໃນ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່. ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຂອງ​ບຸກ​ຄົນ​ການ​ດື່ມ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຄຽງ​ຄູ່ IT ແລະ​ເປັນ​ຫົວ​ຂໍ້​ທີ່​ນິ​ຍົມ​ໃນ​ສື່​ມວນ​ຊົນ​ແລະ​ຂ່າວ​ສານ. Companies have become more aware of such threats
Table of Contents Introduction1. Springboard Business Analytics Course2. Simplilearn Tableau Certification Course4. Edureka Tableau Training & Certification4. GreyCampus Tableau Certification Training5. Coursera Data Visualization with Tableau Specialization with UCDavis, University of CaliforniaFinal Thoughts Introduction Do you want to become an expert business analyst? Then these courses are for you! Several experts in the industry have taken their time to research and come up with the best Tableau Training Courses. These courses come packed with all
Table of Contents Introduction1. Simplilearn Cybersecurity Expert Master’s Program2. Certified Infosec Information Security Certification Exam Training1. 2019 ການ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຂໍ້​ມູນ​ລະ​ບົບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ເປັນ​ມື​ອາ​ຊີບ (CISSP) Certification Exam Training2. Online Certified Information Security Manager (CISM) Certification Exam Training 3. Springboard Introduction to Cybersecurity4. Linkedin Cybersecurity Foundation5. Kaplan IT Training CompTIA Cybersecurity Specialist Exam Preparation Bundle6. Pluralsight Security Awareness for Business Professionals7. Coursera Cybersecurity Specialization by University of Maryland8. Edureka Cybersecurity Certification CourseConclusion Introduction Are you searching for a
Table of Contents Introduction1. Springboard UX Design Course2. Linkedin UX Design: 4 Ideation3. Pluralsight: Getting Started in UX Design Course4. Coursera UI/UX Design Specialization by CaLARTS (California Institute of the Arts)5. Edureka Design Patterns Certification Training6. Kaplan IT Training Introduction to Web Design Conclusion Introduction If your interest is in digital products or technology, then you should consider becoming a UI or UX designer. But how do you become one? First things first, let’s find
Table of Contents Introduction1. Springboard: Become a Growth Marketer Training Course2. Simplilearn Digital Marketing Course3. Edureka Digital Marketing Training4. Coursera Digital Marketing Specialization With University of Illinois5. LinkedIn: Becoming a Digital Marketer Training CourseConclusion Introduction Are you an aspiring digital marketer? Or are you already into digital marketing and want to learn new techniques to help you improve your marketing skills? If you answered yes to any of these two questions, then this article is
Table of Contents Introduction1. Springboard Business Analytics Course2. Simplilearn Business Analytics Expert Course3. Coursera Advanced Business Analytics Specialization with University of Colorado Boulder4. LinkedIn Business Analytics: Prescriptive Analytics Training CourseConclusion Introduction Do you desire to become an expert in helping businesses investigate and explore their past performances? Then you need to take one of these courses below! Business analytics go a long way in helping businesses gain insight and plan their business activities. After wide
Table of Contents Introduction1. Springboard Intermediate Data Science: Python2. Simplilearn Data Science with Python Training Course3. Edureka Python Certification Training for Data Science4. Coursera Introduction to Data Science in Python by Michigan University5. Pluralsight Doing Data with Python Course6. LinkedIn Python for Data Science Essential Training CourseConclusion Introduction A career in Data Science is the in-thing in today’s world of IT. It’s no rocket science that choosing the right course leads to success in any
Table of Contents Introduction1. Simplilearn Big Data Architect Master’s Program2. Edureka Big Data Architect Master’s Program3. Coursera Big Data Tools Course by Arizona State University4. Kaplan IT Training Big Data Analytics in the Enterprise Course5. LinkedIn Architecting Big Data Applications: Batch Mode Application Engineering CourseConclusion Introduction Capturing, managing and processing of complex or high volumes of data require in-depth knowledge and skills to come up with the correct outcome. This is the reason why we’ve
Table of Contents IntroductionEdureka Machine Learning Engineers Master ProgramSimplilearn Machine Learning Certification CourseCoursera Deep Learning Certification Course by deeplearning.aiCoursera Machine Learning Certification Course by Stanford UniversityedX Machine Learning Artificial Intelligence by Columbia UniversityMachine Learning A-ZTM : Hands-On Python & R in Data ScienceCoursera Mathematics for Machine Learning Specialization by Imperial CollegeConclusion Introduction The rate of generation of big data has gone up. This has brought to the fore the need for more qualified experts on
Surgent CISA Training Online
RATING: Surgent CISA Review has over 20 years of experience under the Exam Matrix CISA brand and leads the CISA review industry in product development and innovative technology. Despite it’s new name this course has helped thousands of people pass the CISA exam over the years and if you want to remove all doubts about failing your exam then this is your best bet. Table of Contents Surgent CISA Review FeaturesSurgent’s Adaptive Learning SoftwarePractice Questions Course Access and
ທີ່ດີທີ່ສຸດສະຫນາມITIL®Foundation
Searching for the Best ITIL® Foundation Certification Training Course could be the one of the most important decision you make, ເພີ່ມທະວີທ່າແຮງທີ່ໄດ້ຮັບຂອງທ່ານໂດຍໃນໄລຍະ 40% ເມື່ອທຽບກັບມິດສະຫາຍບໍ່ແມ່ນການຮັບຮອງຂອງທ່ານ. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຖ່າຍທອດຫຼືການເພາະບໍ່ໄດ້ສອບເສັງ Certification ITIL®ມູນລະນິທິອາໄສຕາມວິທີການດຽວກັນອຸປະກອນການສຶກສາຄໍາວ່າມີຄໍເຕົ້າໄຂ່ຮຽນຮູ້ແລະກໍານົດເວລາຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການໃຊ້ເວລາຫລາຍມາຍຮຽນມັນ, so it’s crucial to find the course that best fits